Српски Академски Центар

О САЦ-у

 Удружење интелектуалаца за развој науке у Србији „СРПСКИ АКАДЕМСКИ ЦЕНТАР”  је основано 2011. године ради остваривања циљева у области научно истраживачких активности и уметничког стваралаштва. Ради као невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време.

 

Циљеви САЦ-а су: унапређење развоја науке и уметности, унапређење научно истраживачког рада и уметничког стваралаштва, јавно залагање и подстицање за афирмацијом науке и уметности код младих, стручна усавршавања, као и заштита појединачних и колективних права научних и образованих радника и уметника и чланова удружења.