• Научни часопис Applied Engineering Letters индексиран у DOAJ бази

    Научни часопис Applied Engineering Letters 2466-4677 (Print); 2466-4847 (Online) је 6 маја 2019. године званично индексиран у DOAJ бази  (Directory of Open Access Journals). DOAJ база је намењена проналажењу часописа у отвореном приступу. Тренутно су у њој идексирана 13.152 часописа у отвореном приступу, са преко 3.953.006 научних радова из 130 земаља. Претраживање у бази су омогућена према издавачу, научној области, наслову часописа, наслову чланка, ISSN броју, DOI броју итд.