О Сац-у

Удружење интелектуалаца за развој науке у Србији – „СРПСКИ АКАДЕМСКИ ЦЕНТАР” (САЦ) је основано 2011. године ради остваривања циљева у области научно истраживачких активности и уметничког стваралаштва. САЦ су основали истакнути научни радници (чланови академије наука и универзитетски професори).

Примарни циљ САЦ-а је бављење издавачком делатношћу монографских и периодичних издања (књига и научних часописа).

Остали циљеви САЦ-а су: унапређење развоја науке и уметности, унапређење научно истраживачког рада и уметничког стваралаштва, јавно залагање и подстицање за афирмацијом науке и уметности код младих, стручна усавршавања, као и заштита појединачних и колективних права научних и образованих радника и уметника и чланова САЦ-а.