Публикације у најави

У току је писање публикација Енергетика Града Новог Сада и Енергетска ефикасност Града Новог Сада.