План активности

План активности за ову годину је наставак издања научног часописа Applied Engineering Letters и даљи рад на његовом даљем промовисању и бољој видљивости. Такође, план је организовање једне научно-стручне конференције и публиковање две монографске публикације.